Wypożyczenia

NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. udostępniają bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i cytologiczne do dalszej konsultacji z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na pisemny wniosek pacjenta, od którego pobrano materiał, osoby przez niego upoważnionej, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, którego lekarz zlecił i skierował na badanie lub innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, prowadzącego dalsze leczenie pacjenta..

W celu wypożyczenia materiału do dalszych badań pacjent powinien dostarczyć wniosek o wypożyczenie materiału (do pobrania na stronie https://www.zakladpatologii.pl) (pismo, w którym jest zawarta prośba o wypożyczenie danego materiału) z placówki, która kieruje pacjenta do dalszej diagnostyki.

W przypadku, kiedy pacjent chce wypożyczyć materiał na własne życzenie, wówczas wypełnia samodzielnie lub podpisuje wypełniony wniosek o wypożyczenie materiału.

Wniosek należy dostarczyć do NZOZ Zakładu Patologii Sp. z o.o. osobiście lub przez osobę upoważnioną (upoważnienie do pobrania na stronie https://www.zakladpatologii.pl) oraz za pomocą fax’u.

Preparaty są przygotowywane do wypożyczenia w ciągu od godziny do trzech dni roboczych od otrzymania wniosku.