NFZ

NZOZ Zakład Patologii od 2004 r. realizuje badania w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.