Badania histopatologiczne

Badania histopatologiczne:

  • badania wycinków ze wszystkich rodzajów tkanek ludzkich (z wyłączeniem opracowywanych w pracowniach oligobiopsji i histochemii)
  • badania materiałów operacyjnych lub resekcji narządowych
  • badanie śródoperacyjne z następowym badaniem materiału tkankowego po utrwaleniu.