LBC

Płynna cytologia cienkowarstwowa, LBC (ang. Liquid Based Cytology) zarówno ginekologiczna jak i nieginekologiczna, opiera się na unowocześnionej technice przygotowania preparatu cytologicznego. Pobrany materiał rozprowadzony jest w odpowiednim płynie preparacyjnym, tak, by uniknąć powstawania skupień i nawarstwień komórek. Etap przygotowania preparatu zwiększa bardzo istotnie ilość komórek nadających się do oceny cytologicznej. Przygotowany preparat barwiony jest w sposób klasyczny i oceniany przez patomorfologa. Badania są przydatne w diagnostyce onkologicznej: wstępnej i uzupełniającej w trakcie terapii (wykrycie ewentualnych wznów).

Cytologia ginekologiczna LBC – metoda precyzyjna, ponadto dająca możliwość wykonania badań genetycznych np. HPV z jednego pobrania na podłoże płynne. Badanie cytologiczne polega na pobraniu przez lekarza ginekologa lub położną, za pomocą specjalnej szczoteczki, komórek szyjki macicy na podłoże płynne (LBC). Rozmaz zostaje następnie poddany ocenie mikroskopowej przez nasz zespół doświadczonych specjalistów Badanie można wykonać na miejscu w naszym gabinecie ginekologicznym.

Badanie cytologii non-gyn LBC wykonywane jest w: moczu, popłuczynach z pęcherza moczowego (cystoskopia), plwocinie, treści oskrzelowej, popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych, płynach z jam ciała, aspiratach biopsyjnych i innych.