CTG

Standard cytodiagnostyki ginekologicznej Bethesda 2001 obowiązujący w Pracowni Cytodiagnostyki Ginekologicznej NZOZ Zakład Patologii Spółka z o.o.

1. Transport

Odbiór szkiełek i dostarczenie wyników badania własnym transportem 2 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb. Transport w cenie badania. W ce­nie badania (cennik): druki skierowań, pudełka do transportu preparatów. Termin, miejsce odbioru preparatów i godzina do ustalenia.

2. Kwalifikacje i doświadczenie personelu

a) badanie wykonują cytolodzy skrinerzy (z co najmniej 10-letnim doświadczeniem) oraz lekarze patomorfolodzy z II specjalizacji, przeszkoleni w cytologii ginekologicznej, w wiodących ośrodkach w Polsce z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem,

b) odpowiedzialny za całość diagnostyki cytologicznej w Pracowni jest Lekarz z II st. specjalizacji, podspecjalizacja z histopatologii onkologicznej posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie w cytologii,

d)  Zakład zatrudnia 10 cytotechników;  każdy wykonuje ponad 15.000 badań rocznie.

3. Jakość preparatów cytologicznych – cytologia konwencjonalna:

a)  rozmaz przykryty co najmniej 1200 mm2szkiełka,

b)  barwienie Papanicolau (wymaganystandard),

c)  barwiarka i nakrywarka: Zintegrowany System Barwienia i Nakrywania ST5020+CV5030WTS5025LEI CA MICROSYSTEMS.

Jakość preparatów cytologicznych – cytologia płynna LBC:

  1. materiał do badania pobiera się nie na szkiełko mikroskopowe, tylko na specjalne podłoże płynne SurePathTM, które chroni komórki przed uszkodzeniem. Dzięki temu 100% pobranego materiału trafia do laboratorium, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia zmian przednowotworowych.

4. Jakość sprzętu

a)  wszystkie rozmazy barwione i nakrywane zgodnie z obowiązującym standardem,

b)  ocena w mikroskopach najwyższej jakości (Nikon, Opton, Olympus).

5. Sposób ustalenia rozpoznania

a)  rozmaz cytologiczny oceniany dwuetapowo: cytoskrinerzy i lekarz patomorfologii II st. z wieloletnim doświadczeniem pod nadzorem specjalisty II st patomorfologii z podspecjalizacją z histopatologii onkologicznej.

b)  rozpoznanie wg systemu Bethesda 2001 i uzupełniająco także w klasyfikacji Papanicolau. Wynik badania oceniany przez specjalistę patomorfologa II st.

c)  wynik w dwóch egzemplarzach: wersja elektroniczna w bazie danych serwera Pracowni Cytodiagnostyki Ginekologicznej,

d)  wynik badania podpisany przez cytotechnika i specjalistę w dziedzinie patomorfologii.

6. Kontrola jakości

a) rozpoznanie wg systemu Bethesda 2001. pkt. A. tego rozpoznania stanowi jednocześnie kontrolę jakości pobierania materiału przez ginekologa,

b) dwustopniowa diagnostyka: skriner + specjalista patomorfolog. Rozpoznanie ustala i podpisuje specjalista patomorfolog II st. Wynik podpisuje cytotechnik i specjalista patomorfolog.

c)  10-20% ujemnych wyników ocenianych przez patomorfologa jest na bieżąco ocenianych powtórnie przez doświadczonego cytologa patomorfologa (z  co najmniej 20 – letnim doświadczeniem). Szczegółowa dokumentacja tej powtórnej oceny.

d)  korelacja rozpoznań cytologicznych z histologicznymi. Program komputerowy wykonany na zlecenie Zakładu automatycznie sygnalizuje przy wprowadzaniu danych osobowych pacjentki wszystkie poprzednio wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne,

e) w Zakładzie prowadzona jest bieżąca analiza wszystkich dodatnich i „podejrzanych” wyników prowadzonych przez specjalistę patomorfologa z cytotechnikami. W trakcie regularnych spotkań z użyciem mikroskopu konsultacyjnego dokonuje się również szczegółowych zapisów takich konsultacji i wewnątrzzakładowych szkoleń. W szkoleniach uczestniczą skrinerzy i pato­lodzy zaangażowani w program pod kierownictwem odpowiedzialnego za ca­łość specjalisty patomorfologa II stopnia z podspecjalizacją z histopatologii onkologicznej,

f) archiwum preparatów dodatnich przez cały czas istnienia Pracowni, a ujemnych rozpoznań przez minimum 5 lat,

g)  archiwum kopii wyników badań cytologicznych i w bazie danych,

h)  wszystkie wyniki w bazie danych serwera Pracowni dostępne zawsze dla kierującego przez Internet.

7. Sposób pobierania

Pragnąc zachować wymagany standard konieczne jest pobieranie materiału szczoteczką oraz korzystanie ze szkiełek jednorazowych.

8. Elektroniczny dostęp do wyniku

Cały proces badania  materiału pobranego w Waszym Szpitalu, Gabinecie jest skomputeryzowany, a wynik dostępny na naszym serwerze natychmiast po jego opisaniu. Dane są dobrze zabezpieczone i dostępne tylko dla osób posiadających hasło-klucz.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Sp. z o.o., spełniając wszystkie kryteria NFZ, został w wyniku konkursu zakwalifikowany do programu profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie diagnostycznym i uczestniczy w nim od 2004 roku.