Nowość! Cytologia płynna LBC

CYTOLOGIA NA PODŁOŻU PŁYNNYM (LBC) BD SurePathTM  I HPV DNA BD ONCLARITY™

Cytologia płynna (cytologia LBC – Liquid Based Cytology) – jest obecnie najbardziej czułą metodą detekcji komórek zmian przedrakowych dającą też możliwość wykonania dodatkowych badań  molekularnych w kierunku infekcji  HPV z jednego pobrania na podłoże płynne.

W cytologii konwencjonalnej, niestety dość często zdarza się, iż partie materiału na rozmazie są nieczytelne – wysuszone, komórki w wielu miejscach nakładają się na siebie uniemożliwiając analizę każdej z nich z osobna, komórki są zatem  w większości słabo widoczne. Możliwa jest sytuacja ze wiele komórek pozostała na szczoteczce i nie została przeniesiona  – rozmazana  na szkiełku. Dlatego pierwsze, najmniejsze zmiany prowadzące do raka szyjki macicy mogą być niewidoczne w badaniu cytologii konwencjonalna metodą. W przypadku LBC możliwość takich sytuacji jest  ograniczona do minimum.

W odróżnieniu od zwykłej cytologii płynnej, do prawidłowej oceny nie jest przeszkodą obecność komórek zapalnych oraz erytrocytów w pobranym materiale.

Test HPV DNA BD ONCLARITY™  jest to w  pełni zautomatyzowana analiza obecności wysokoonkogennych typów HPV (HPV High Risk)  z detekcją i raportowaniem czternastu  typów HPV High Risk.

Istnieje ponad 40 typów wirusa HPV, które mogą powodować zakażenia narządów płciowych. W wielu przypadkach zakażenia wirusem HPV są przemijające i organizm samodzielnie pokona wirusa. Jednak w niektórych przypadkach wirus utrzymuje się i powoduje, że komórki prawidłowe stają się nieprawidłowe, co prowadzi do raka. Te rakotwórcze typy wirusa HPV są klasyfikowane jako wysokiego ryzyka i obejmują typy 16 i 18. Inne typy są uznawane za należące do niskiego ryzyka, ponieważ nie wydaje się, aby były przyczyną zachorowań na raka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) wirus HPV jest drugą w kolejności przyczyną śmiertelności z powodu raka u kobiet i każdego roku powoduje około 250 000 zgonów. W samej Europie choroba powoduje około 15 000 zgonów rocznie. Szacuje się, że niemal 70% przypadków raka szyjki macicy jest spowodowanych przez typy 16 i 18 wirusa HPV.3 Obecnie testy Pap pomagają lekarzowi stwierdzić zmiany w komórkach szyjki macicy. Jeżeli komórki te są nieprawidłowe, można wykonać test HPV w celu określenia, czy te zmiany szyjki macicy są spowodowane przez szczep HPV mogący doprowadzić do raka szyjki macicy. Nie wszystkie analizy molekularne umożliwiają rozróżnienie różnych typów wirusa HPV.