Oferta

Oferta obejmuje:

 • Wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych, imunohistochemicznych i imunocytochemicznych.
 • Odbieranie materiałów do badań i dostarczanie wyników badań w ciągu 48-72 godzin od dnia otrzymania materiału w siedzibie Zakładu.
 • Udostępnianie własnych pojemników transportowych i druków skierowań na koszt Zakładu.
 • Dostarczanie wyników badań dla materiałów utrwalonych, w rutynowym procesie histopatologicznym w ciągu 48-72 godzin od dnia dostarczenia materiału do siedziby Zakładu.
 • Wykonywanie szerokiej gamy dodatkowych badań histo-i immunohistochemicznych.
 • Wykonywanie badań śródoperacyjnych na terenie miasta Kielce i w odległości do 60 km po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, co najmniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem oraz w nagłych przypadkach – do półgodziny od zgłoszenia telefonicznego w godz. 10:00 -18:00.
 • Całodobowy dostęp do  przeglądu i wydruku kopii wyników badań na serwerze Zakładu po wprowadzeniu loginu i hasła nadanych przez Zakład.
 • Udostępnianie preparatów i reprezentatywnego bloczka parafinowego celem konsultacji i/lub leczenia Pacjenta w innym ośrodku poza jednostką kierującą materiał na badanie.
 • Wykonywanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej pod kontrolą USG z dokumentacją obrazową (BACC) piersi, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych i innych guzów w Gabinecie Biopsji Cienkoigłowej Zakładu.
 • Ocena preparatów z biopsji (BACC) wykonanych poza Zakładem Patologii.
 • Ocena mikroskopowa bioptatów wątroby i stercza.
 • Wykonywanie sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi i wydaniem opinii o przyczynie zgonu dla kontrahentw.
 • Wykonywanie badań cytologicznych płynów ubogokomórkowych z jam ciała: opłucnej, osierdzia, jamy otrzewnowej, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego z użyciem miliporów.
 • Pobieranie materiału do badań cytologii złuszczeniowej ginekologicznej i biocenozy pochwy w Gabinecie Ginekologicznym Zakładu.
 • Ocena preparatów z cytologii złuszczeniowej ginekologicznej pobranych w Zakładzie i poza nim w standardzie The Bethesda 2001 System.
 • Wykonywanie oceny preparatów z cytologii złuszczeniowej ginekologicznej dla NFZ w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
 • Konsultowanie preparatów histologicznych i cytologicznych wykonanych w innych ośrodkach.