Sprzęt


Wykaz sprzętu i aparatury medycznej

 • Stoły do pobierania materiału firmy HYGECO
 • Drukarka do kaset firmy SHANDON
 • Procesory tkankowe firmy SHANDON i LEICA
 • Zatapiarki z modułowym systemem organizacji pracy firmy SHANDON
 • Mikrotomy rotacyjne firmy SHANDON
 • Kriostaty firmy LEICA
 • Barwiarki automatyczne firmy LEICA
 • Barwiarki automatyczne / IHC i ISH/ firmy VENTANA
 • Nakrywarki firmy LEICA
 • Drukarki kodów kreskowych firmy ZEBRA, INTERMEC
 • Cytowirówka firmy SHANDON
 • Drukarki komputerowe, faksy, skanery
 • Recyclery /formaliny i ksylenu/ firmy SHANDON
 • Digestorium firmy POLON
 • Aparat USG firmy ESAOTE
 • Mikroskopy firmy NIKON, OLYMPUS
 • System BD Viper LT TM – do oznaczania obecności wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (hr-HPV DNA)
 • BD SlidePrep™ – do wykonywania preparatów cytologicznych LBC BD SurePath™

Szereg innych drobniejszych nowoczesnych sprzętów laboratoryjnych, biurowych i informatycznych oraz własna flota samochodowa /Transmed/ wspomagają nasze codzienne starania o jak najlepsze wykonanie zleconych badań.

SYSTEM INFORMATYCZNY

W 1997 roku dla potrzeb Zakładu utworzony został specjalny program komputerowy Histopatologia pozwalający na kompleksową obsługę od strony informatycznej całego procesu realizacji badań histopatologicznych i cytopatologicznych.

W roku 2004 program informatyczny został unowocześniony i rozbudowany dla rosnących potrzeb Zakładu zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi.

W roku 2019 program Histopatologia został zastąpiony rozbudowanym programem informatycznym, posiadającym możliwość podpisu elektronicznego – Patomorfolog.