Kadra

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o. współpracuje z publicznymi i niepublicznymi szpitalami, zakładami opieki zdrowotnej oraz prywatnymi gabinetami lekarskimi.

Pobrane materiały biologiczne są przetwarzane na preparaty histopatologiczne oraz wymazy cytologiczne a następnie rozsyłane do najlepszych patomorfologów w całej Polsce.

Do realizacji usług został powołany zespół, pod kierownictwem specjalisty patomorfologii i histopatologii onkologicznej z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami. Zakład Patologii Sp. z o.o. zatrudnia 15 patologów z II stopniem specjalizacji patomorfologii, 9 posiada tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Personel stanowią laboranci z wieloletnim doświadczeniem.

Doświadczenie załogi i jej autorytet, wieloletnia działalność, nowoczesne procedury diagnostyczne,  komputeryzacja, własne środki transportu, łączności, jakość i szybkość wykonania (48-72 godziny) badań spowodowały, że obdarzyły nas zaufaniem liczne szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia i specjalistyczne gabinety lekarskie centralnej i południowej Polski.